Tribunalul Alba funcţionează din anul 1982 în sediul amplasat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, Piaţa Iuliu Maniu nr.24, cod 510111.
Construirea sediului Procuraturii şi a Tribunalului judeţean Alba cu unităţile locale şi Notariatul de Stat a fost prevăzută prin Decretul Consiliului de Stat nr. 375 din 1976.
Data predării în folosinţă este considerată 28.09.1982 când s-a semnat Procesul verbal de recepţie preliminară a „Sediului Procuraturii şi Tribunalului Alba” şi încheierea de luare în primire de către conducătorii celor două instituţii beneficiare
Terenul pe care e amplasată această clădire este în proprietatea Statului Român în cotă de 1/1 parte.

Mobirise


ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA TRIBUNALULUI ALBA :
- Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor
- Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
- Hotărârea CSM nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti
- Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicată , cu modificările ulterioare
- Legea nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă , republicată , cu modificările ulterioare
- Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal , cu modificările ulterioare
- Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările şi copmpletările ulterioare
- Legea nr. 567/2004 statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001
- Regulamentul UE 2016/679 protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
- Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
- Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
- Ordonanţa nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimare a cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la 5 octombrie 1961

Organigrama Tribunalul Alba

Mobirise

Made with Mobirise site theme