TRIBUNALUL ALBA

Informații și acces 

Cereri de acces dosar

electronic instante arondate


 Judecătoria Alba Iulia (PDF) (WORD)


 Judecătoria Aiud (PDF) (WORD)

 Judecătoria Blaj (PDF) (WORD)

 Judecătoria Câmpeni (PDF) (WORD)

Judecătoria Sebes (PDF) (WORD)

Tribunalul Alba

PrezentareTribunalul Alba funcţionează din anul 1982 în sediul amplasat în municipiul Alba Iulia, judeţul Alba, Piaţa Iuliu Maniu nr.24, cod 510111.

Construirea sediului Procuraturii şi a Tribunalului judeţean Alba cu unităţile locale şi Notariatul de Stat a fost prevăzută prin Decretul Consiliului de Stat nr. 375 din 1976.

Data predării în folosinţă este considerată 28.09.1982 când s-a semnat Procesul verbal de recepţie preliminară a „Sediului Procuraturii şi Tribunalului Alba” şi încheierea de luare în primire de către conducătorii celor două instituţii beneficiare... citeste mai mult 

Mobirise

Judecătoriile arondate 

Tribunalului Alba

Judecătoria Aiud. 
Judecătoria Aiud funcţionează în baza Legii 304/2004 privind organizarea judiciară modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, în circumscripţia teritorială a Tribunalului Alba şi Curţii de Apel Alba-Iulia.
Raza de activitate a Judecătoriei Aiud, cuprinde conform H.G. nr. 337/1993 municipiul Aiud, oraşele Ocna-Mureş şi Teiuş, precum şi comunele Fărău, Hopîrta, Livezile, Lopadea-Nouă, Lunca-Mureşului, Miraslău, Noşlac, Ponor, Rădeşti, Rîmeţ, Rimetea, Stremţ, Unirea, acoperind o suprafaţă de 1102 kmp, cu 76.061 locuitori
 În prezent Judecătoria Aiud funcţionează la parterul şi o parte din etajul clădirii situată administrativ pe strada Morii nr.7A, restul etajului imobilului aflându-se în folosinţa Penitenciarului Aiud. Suprafaţa utilă totală a spaţiului deţinut este de 461 mp, existând două sali de judecată şi un număr de 8 birouri la parter şi 8 la etaj. Edificiul construit la începutul secolului XX, cu două nivele, aspect impunător, faţade sobre şi elegante, geamuri înalte orientate spre sud şi vest, a servit ca sediu de instanţă până în anul 1968, an în care Judecătoria Aiud a fost desfiinţată.
Din punct de vedere al Cărţii Funciare, imobilul este înscris în CF nr.1123 Aiud, sub A+3, cu nr. top 865 clădire cu etaj în suprafaţă de 1885 mp şi nr. top 866 grădină intravilan în suprafaţă de 2719 mp, dreptul de proprietate al Statului Român fiind întabulat prin încheierea nr. 2158 din 11 iulie 1924 (B9), în baza Ordinului nr. 30644/1922 al Directoratului General al Justiţiei din Transilvania. Odată cu notarea existenţei clădirii prin încheierea nr. 588/21.03.1919 s-a menţionat expres destinaţia acesteia de Palat Judiciar.
După anul 1968 clădirea a fost utilizată o perioadă drept lăcaş de învăţământ, iar din anul 1986 a trecut în administrarea penitenciarului Aiud, fiind inclusă în perimetrul acestuia, printr-un gard înalt în continuarea celui de pază.

Mobirise

Judecătoria Alba Iulia

Judecătoria Alba Iulia funcţionează în circumscripţia teritorială a Tribunalului Alba şi Curţii de Apel Alba Iulia , în baza Legii 304/2004 privind organizarea judiciară , modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei .
Sediul judecătoriei se află în municipiul Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24 , iar instituţia funcţionează în aceeaşi clădire în care îşi desfăşoară activitatea Tribunalul Alba şi Parchetele de pe lângă Judecătoria Alba Iulia şi Tribunalul Alba .
Circumscripţia Judecătoriei Alba Iulia cuprinde , conform H.G.nr. 337/1993 municipiul Alba Iulia, oraşele Cugir şi Zlatna şi comunele Almaşu Mare, Berghin, Blandiana, Ceru Băcăinţi, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Întregalde , Meteş, Săliştea ,Sîntimbru , Şibot şi Vintu de Jos.


Mobirise

Judecătoria Blaj  

Judecătoria Blaj îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr.303/2004 privind statutul magistraţilor, ale Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea Plenului nr.387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte acte normative privitoare la organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii judecătoreşti.
Competenţa teritorială cuprinde, potrivit HG nr.337/1993 cu modificările ulterioare, localităţile: Blaj, Bucerdea Grânoasă, Cetatea de Baltă, Cenade, Cergău, Crăciunelu de Jos, Jidvei, Mihalţ, Roşia de Secaş, Sîncel, Şona, Valea Lungă.

Istoric
De la data înfiinţării 01.12.1994 instanţa şi-a desfăşurat activitatea în sediul din Blaj, bd. Republicii, nr.5, judeţul Alba, iar în anul 2001 Ministerul Justiţiei a achiziţionat un alt imobil pentru funcţionarea instanţei.
În luna iunie 2010 au fost finalizate lucrările de reparaţie capitală şi amenajare a noului sediu, finanţate de Banca Mondială, iar în luna aprilie 2011 s-a realizat înlocuirea integrală a mobilierului vechi din instanţă cu mobilier nou.
Începând cu data de 01.07.2010 Judecătoria Blaj îşi desfăşoară activitatea în noul sediu din Blaj, bd. Republicii, nr.14, judeţul Alba.


Mobirise

Judecătoria Câmpeni. 

Judecătoria Cîmpeni ,are în circumscripţa sa, trei oraşe şi nouăsprezece comune, cu satele aferente , serviciul public al acestei instanţe adresîndu-se unui număr de cca. 80 000 de locuitori arondaţi acestei instanţe. Activitatea judecătoriei se desfăşoara într-un sediu nou, proprietatea Ministerului Justiţiei amenajat şi adaptat la condiţiile necesare folosirii conform standardelor europene şi în conformitate cu art. 86/1 şi urm. din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor , în sensul că cele două săli de şedinţă au fost amenajate şi dotate în anul 2012, cu mobilierul necesar judecătorilor, procurorului, grefierului, avocaţilor, părţilor, persoanelor private de libertate şi publicului.
Odată cu mutarea activităţii instantei în noul sediu s-a avut in vedere concentrarea tuturor compartimentelor instanţei ce au program cu publicul la parterul clădirii astfel încât să uşureze accesul justiţiabililor si întreaga activitate a instanţei cu acest specific să fie reunită într-o zonă unică, uşor de reperat şi utilizat urmărindu-se totodată limitarea accesului publicului la nivelul superior al clădirii , unde funcţionează birourile judecătorilor şi ale personalului auxiliar.  


Mobirise

Judecătoria Sebes. 

Judecătoria Sebeş s-a înfiinţat în anul 1997 şi funcţionează într-o clădire edificată în anul 1920 având o arhitectură cu influenţe de JUGEND STIL , aflată în administrarea Ministerului Justiţiei.
Sediul dispune de o sală de şedinţe, 5 birouri şi alte spaţii funcţionale, cu o suprafaţă de 665 m2.
CIRCUMSCRIPŢIA TERITORIALĂ :
ORAŞE:  SEBEŞ
COMUNE : CÎLNIC, CUT, DAIA ROMÂNĂ, DOŞTAT, GÎRBOVA, OHABA, PIANU, SĂSCIORI,    ŞPRING, ŞUGAG 

Mobirise

Contact

Addresa:

Alba Iulia P-ța Iuliu Maniu nr 24 

Telefon:

Relatii cu publicul: +40 258811576
                                   +40 258813510
                                   +40 258813511
Fax:                            +40 258811184

E-mail:

tribunalul.alba@just.ro

Created with Mobirise - See here