Nomenclatorul elaborat în cadrul proiectului Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare a fost aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1190/C din 13 iulie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 19 iulie 2023, care intră în vigoare la data de 19 ianuarie 2024.
       Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare abordează specializările expertizei tehnice judiciare în ordinea stabilită în Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare și conține, pentru fiecare specializare în parte, secțiuni ce privesc cadrul legal, descrierea specializării, specializările înrudite, competențele expertului tehnic judiciar, propuneri de obiective privind specializarea, autorizări ori atestate care pot privi specializarea, precum și alte tipuri de expertize și entități competente în domeniu.
 
Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare - disponibil la adresa de internet 
Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare - disponibil la adresa de internet