Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor portalului https://registratura.rejust.ro – instanțe, justițiabili și profesioniști ai dreptului - specialiștii IT din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au elaborat un set de instrucțiuni privind modul de utilizare al portalului. Astfel:
👉portalul trimite pe adresa de e-mail înregistrată de instanță un mesaj e-mail cu solicitarea-formular completată de utilizator, la care se atașează documentele încărcate de utilizator pe platformă și dovada de achitare a taxei judiciare de timbru generată de portal, dacă s-a optat pentru plata unei taxe de timbru;
👉corpul mesajului e-mail (solicitarea - formular), împreună cu toate atașamentele, trebuie tipărite, după aceleași reguli pe care le aplică instanța în cazul solicitărilor venite prin e-mail direct de la părți ori apărătorii lor. Mesajul e-mail trimis prin intermediul portalului are aceeași valoare juridică ca mesajul e-mail trimis de utilizator direct instanței;
👉solicitarea primită, împreună cu toate documentele, trebuie înregistrate în aplicația ECRIS și introduse în circuitul normal al documentelor, în funcție de tipul respectivei solicitări;
👉solicitările de tipul Contact instanță pot fi tratate ca solicitări de acces la informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 sau petiții conform O.G. nr. 27/2002, cu precizarea că actele normative prevăd că solicitările sunt valabile chiar dacă lipsește semnătura solicitantului;
👉solicitările de eliberare a certificatului de grefă și a copiilor legalizate a hotărârilor judecătorești vor fi soluționate în același termen ca solicitările similare depuse direct la registratura instanței. Răspunsul (certificatul de grefă sau hotărârea legalizată, semnate fizic sau generate electronic) va fi comunicat solicitantului prin modalitatea indicată de acesta în cuprinsul solicitării - formular (scanat prin e-mail, trimis prin poștă sau ridicare directă de la sediul instanței);
👉dovada de achitare a taxei judiciare de timbru este generată de portal după ce platforma https://www.ghiseul.ro a confirmat efectuarea tranzacției și are aceeași valoare juridică ca dovada de achitare a taxei eliberată de primărie, oficiul poștal sau de Ghiseul.ro
👉solicitările temeinic justificate de clarificări tehnice și verificări în evidențele electronice ale portalului pot fi trimise, prin intermediul compartimentelor specializate ale instanțelor, Biroului Informatică din cadrul CSM, la adresa rejust@csm1909.ro.