Eliberarea și comunicarea în format electronic a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate cu mențiunea definitivă și cu semnătură electronică.

Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii legalizate după hotărârile judecătorești, fără a mai fi necesară deplasarea la instanță, cu respectarea următorilor pași:
 
1. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului
  • cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă:   

Email: tribunalul.alba@just.rotrab.falimente@just.ro  sau Fax: 0258811184

  • modelul de cerere este anexat prezentului anunț.
 2. Atașarea la cerere a dovezii calității solicitantului
  • copia actului de identitate pentru părțile din dosar;
  • delegație, împuternicire pentru reprezentanții părților, după caz.
 3. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare timbru de 5 lei
  • taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească definitivă, se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul solicitantului, după caz;
  • chitanța sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunțată hotărârea a cărei legalizare se solicită.
BINE DE ȘTIUT!
1. Soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică, se realizează în termen de cel mult 3 zile.
2. Cererile de legalizare și comunicare a hotărârilor cu semnătură electronică pot fi formulate doar de părțile din dosarul respectiv sau reprezentanții acestora și se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul la momentul solicitării.
3. Copiile hotărârilor judecătorești definitive sunt legalizate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice în formatul electronic comunicat, conform prevederilor legale aplicabile.
4. Procedura implementată la nivelul Tribunalului Alba este disponibilă şi la Curtea de Apel Alba Iulia, urmând să fie implementată și la instanțele din circumscripția teritorială a Tribunalului Alba.

Model Cerere eliberare hotărâre legalizată

vizualizare Model Cerere eliberare hotărâre legalizată

Anunt legalizari hotarari cu semnatura electronica

Anunt legalizari hotarari cu semnatura electronica