SECȚIA a II-a CIVILĂ DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV, FISCAL ŞI DE INSOLVENŢĂ

Nr. crt.

Nr. hotărâre/an

Materie / domeniu

Index de jurisprudenţă – cuvinte cheie

1.

SENTINŢA ADMINISTRATIVĂ 

Nr. 574/CAF/2022

 

FOND. Contencios administrativ și fiscal.

o        Procedura de atribuire a contractelor de concesiune de servicii.

o        Evaluare şi întocmire raport unic al procedurii de atribuire.

o        Obligaţia ofertantului de a respecta obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii.

o        Timpul de lucru al angajatului.

2.

 

SENTINŢA ADMINISTRATIVĂ

 Nr. 637-CAF-2022

Contencios administrativ și fiscal.

o   Condiții pentru angajarea răspunderii solidare pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil.

3.

SENTINȚA ADMINISTRATIVĂ 

Nr. 617-CAF-2022

Contencios administrativ și fiscal.

o   Încadrare în gradul de handicap grav cu asistent personal.

4.

SENTINŢA ADMINISTRATIVĂ 

Nr. 602-CAF-2022

Contencios administrativ și fiscal.

o   Salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

5.

DECIZIA

Nr. 960-A-2022

 

Litigii cu profesioniștii.

 

o   Comunicarea actelor de procedură la adresa de e-mail furnizată prin cererea de chemare în judecată

6.

DECIZIA

Nr. 909-A-2022

Litigii cu profesioniștii.

 

o   Răspunderea civilă contractuală. Contractul de transport mărfuri.